Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2020, oktober

Publicerad: 17.12.2015

Den preliminära folkmängden i Finland 5 486 125 i slutet av november

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 486 125 i slutet av november. Folkmängden i Finland ökade under januari-november med 14 370 personer, dvs. med 6 160 personer färre än enligt de preliminära uppgifterna under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 10 970 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 3 400 personer.

Folkökningen månadsvis 2012–2015*

Folkökningen månadsvis 2012–2015*

Källa: Befolkningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Miina Keski-Petäjä 029 551 3240, Eevi Lappalainen 029 551 3367, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (189,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 17.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. november 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2015/11/vamuu_2015_11_2015-12-17_tie_001_sv.html