Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, september

Publicerad: 17.9.2015

Den preliminära folkmängden i Finland 5 480 840 i slutet av august

Korrigering 29.9.2015 . De korrigerade punkterna är markerade med röd.

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 480 840 i slutet av august. Folkmängden i Finland ökade under januari-august med 9 090 personer, dvs. med 5 870 personer färre än enligt de preliminära uppgifterna under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 6 640 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 2 450 personer.

Folkökningen månadsvis 2012–2015*

Folkökningen månadsvis 2012–2015*

Källa: Befolkningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 029 551 3401, Miina Keski-Petäjä 029 551 3240, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (196,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 17.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. augusti 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2015/08/vamuu_2015_08_2015-09-17_tie_001_sv.html