Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, september

Publicerad: 18.6.2015

Den preliminära folkmängden i Finland 5 475 207 i slutet av maj

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 475 207 i slutet av maj. Folkmängden i Finland ökade under januari-maj med 3 455 personer, dvs. med 3 780 personer färre än enligt de preliminära uppgifterna under motsvarande period året innan. Orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 3 445 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var endast 10 personer.

Folkökningen månadsvis 2012–2015*

 Folkökningen månadsvis 2012–2015*

Källa: Befolkningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Miina Keski-Petäjä 029 551 3240, Marja-Liisa Helminen 029 551 3273, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (188,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. maj 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2015/05/vamuu_2015_05_2015-06-18_tie_001_sv.html