Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, juli

Tabellbilaga 2. De slutliga uppgifterna om befolkningsförändringarna 2005–2013 samt förhandsuppgifterna 2014–2015

År/ förändring Kvartal Levande födda Döda       Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner 1) Invandring Utvandring Netto- invandring Hela föränd- ringen      2) Äkten- skap       Skils- mässor  
2015* I 13 386 13 829 -443 53 432 5 350 3 366 1 984 1 541 3 670 3 632
2014* I 13 944 13 138 806 51 825 6 646 3 502 3 144 3 950 3 834 3 597
Förändring 3) -558 691 -1 249 1 607 -1 296 -136 -1 160 -2 409 -164 35
2013 I 14 270 13 827 443 52 939 7 204 3 184 4 020 4 463 3 892 3 427
2013 II 14 720 12 738 1 982 65 887 7 220 2 857 4 363 6 345 6 149 3 576
2013 III 15 406 11 973 3 433 91 395 10 175 4 827 5 348 8 781 10 717 3 515
2013 IV 13 738 12 934 804 56 973 7 342 3 025 4 317 5 007 4 361 3 248
2013 I-IV 58 134 51 472 6 662 267 194 31 941 13 893 18 048 24 596 25 119 13 766
2012 I 14 774 14 198 576 53 801 6 374 3 032 3 342 3 918 4 388 3 442
2012 II 14 872 12 455 2 417 69 128 7 113 3 101 4 012 6 429 6 870 3 290
2012 III 15 762 12 056 3 706 92 601 10 347 4 766 5 581 9 287 11 492 3 362
2012 IV 14 085 12 998 1 087 60 437 7 444 2 946 4 498 5 773 6 128 2 946
2012 I-IV 59 493 51 707 7 786 275 967 31 278 13 845 17 433 25 407 28 878 13 040
2011 I-IV 59 961 50 585 9 376 276 362 29 481 12 660 16 821 26 197 28 408 13 469
2010 I-IV 60 980 50 887 10 093 265 929 25 636 11 905 13 731 23 849 29 952 13 619
2009 I-IV 60 430 49 883 10 547 258 897 26 699 12 151 14 548 25 113 29 836 13 527
2008 I-IV 59 530 49 094 10 436 263 792 29 114 13 657 15 457 25 830 31 014 13 471
2007 I-IV 58 729 49 077 9 652 273 798 26 029 12 443 13 586 23 529 29 497 13 224
2006 I-IV 58 840 48 065 10 775 266 990 22 451 12 107 10 344 21 375 28 236 13 255
2005 I-IV 57 745 47 928 9 817 269 439 21 355 12 369 8 986 18 969 29 283 13 383
1) Omflyttningen mellan kommunerna enligt 2015 områdesindelningen.
2) Den totala förändringen inkluderar en korrigering av folkmängden i sista kvartalet 2005–2013 av de slutliga uppgifterna.
3) Förändring: 2015* I kvartalen – 2014* I kvartalen

Källa: Befolkningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Miina Keski-Petäjä 029 551 3240, Marja-Liisa Helminen 029 551 3273, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 28.04.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. mars 2015, Tabellbilaga 2. De slutliga uppgifterna om befolkningsförändringarna 2005–2013 samt förhandsuppgifterna 2014–2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2015/03/vamuu_2015_03_2015-04-28_tau_002_sv.html