Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2020, december

Publicerad: 24.2.2015

Den preliminära folkmängden i Finland 5 475 450 i slutet av januari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 475 450 i slutet av januari 2015. Folkmängden i Finland ökade under januari med 1 160 personer, dvs. med 170 personer färre än enligt de preliminära uppgifterna under motsvarande period året innan. Orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 1 330 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. födelseöverskottet, var negativt, eftersom antalet döda var 170 mer än antalet födda.

Folkökningen månadsvis 2012–2015*

Folkökningen månadsvis 2012–2015*

Källa: Befolkningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Miina Keski-Petäjä 029 551 3240, Matti Saari 029 551 3401, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (188,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. januari 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2015/01/vamuu_2015_01_2015-02-24_tie_001_sv.html