Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, september

Publicerad: 21.11.2013

Den preliminära folkmängden i Finland 5 448 025 i slutet av oktober

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 448 025 i slutet av oktober 2013. Folkmängden i Finland ökade under januari-oktober med 21 350 personer, dvs. med 600 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 14 750 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 6 600 personer.

Folkökningen månadsvis 2011–2013*

Folkökningen månadsvis 2011–2013*

Enligt de preliminära uppgifterna för januari-oktober flyttade 26 200 personer till Finland från utlandet, medan 11 450 personer flyttade från Finland. Antalet invandringar var 500 och antalet utvandringar var 600 färre jämfört med året innan. Av invandrarna var 6 800 och av utvandrarna 8 250 finska medborgare.

Under januari-oktober föddes 49 400 barn, dvs. 850 barn färre än under motsvarande period år 2012. Antalet döda var 42 800, dvs. 100 personer färre än året innan.

Antalet flyttningar mellan kommuner uppgick till 228 350 i slutet av oktober. Detta var 8 950 flyttningar färre än året innan enligt 2013 års kommunindelning.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen 09 1734 3262, Marja-Liisa Helminen 09 1734 3273, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (214,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 21.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. oktober 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2013/10/vamuu_2013_10_2013-11-21_tie_001_sv.html