Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, september

Förhandsuppgifter om befolkningen 2013, september

2013
september
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer