Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, september

Publicerad: 23.5.2013

Den preliminära folkmängden i Finland 5 432 305 i slutet av april

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 432 305 i slutet av april 2013. Folkmängden i Finland ökade under januari-april med 5 650 personer, dvs. med 100 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 4 700 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 950 personer.

Folkökningen månadsvis 2011–2013*

Folkökningen månadsvis 2011–2013*

Enligt de preliminära uppgifterna för januari-april flyttade 8 600 personer till Finland från utlandet, medan 3 900 personer flyttade från Finland. Antalet invandringar var 250 och antalet utvandringar 100 fler jämfört med året innan. Av invandrarna var 2 100 och av utvandrarna 2 750 finska medborgare.

Under januari-april föddes 19 150 barn, dvs. 450 barn färre än under motsvarande period år 2012. Antalet döda var 18 200, dvs. 200 personer färre än året innan.

Antalet flyttningar mellan kommuner uppgick till 70 900 i slutet av april. Detta var 1 700 flyttningar färre än året innan enligt 2013 års kommunindelning.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja-Liisa Helminen 09 1734 3273, Irma Pitkänen 09 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (211,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 23.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. april 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2013/04/vamuu_2013_04_2013-05-23_tie_001_sv.html