Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, september

Publicerad: 20.6.2012

Den preliminära folkmängden i Finland 5 408 917 i slutet av maj

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 408 917 i slutet av maj 2012. Folkmängden i Finland ökade under januari-maj med 7 650 personer, dvs. med 1 200 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 5 550 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 2 100 personer.

Folkökningen månadsvis 2010–2012*

Folkökningen månadsvis 2010–2012*

Enligt de preliminära uppgifterna för januari-maj flyttade 10 100 personer till Finland från utlandet, medan 4 550 personer flyttade från Finland. Antalet invandringar var 400 färre och antalet utvandringar var 50 fler jämfört med året innan. Av invandrarna var 2 650 och av utvandrarna 3 350 finska medborgare.

Under januari-maj föddes 24 600 barn, dvs. lika många som under motsvarande period år 2011. Antalet döda var 22 500, dvs. 750 personer fler än året innan.

Antalet flyttningar mellan kommuner uppgick till 96 650 i slutet av maj. Detta var 650 flyttningar färre än året innan enligt 2012 års kommunindelning.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen 09 1734 3262, Marja-Liisa Helminen 09 1734 3273, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (211,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 20.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. maj 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2012/05/vamuu_2012_05_2012-06-20_tie_001_sv.html