Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, september

Publicerad: 16.5.2012

Den preliminära folkmängden i Finland 5 406 814 i slutet av april

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 406 814 i slutet av april 2012. Folkmängden i Finland ökade under januari-april med 5 550 personer, dvs. med 1 050 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 4 150 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 1 400 personer.

Folkökningen månadsvis 2010–2012*

Folkökningen månadsvis 2010–2012*

Enligt de preliminära uppgifterna för januari-april flyttade 7 750 personer till Finland från utlandet, medan 3 600 personer flyttade från Finland. Antalet invandringar var 450 färre och antalet utvandringar var lika stort jämfört med året innan. Av invandrarna var 1 950 och av utvandrarna 2 700 finska medborgare.

Under januari-april föddes 19 600 barn, dvs. 100 barn fler än under motsvarande period år 2011. Antalet döda var 18 200, dvs. 700 personer fler än året innan.

Antalet flyttningar mellan kommuner uppgick till 73 300 i slutet av april. Detta var 600 flyttningar färre än året innan enligt 2012 års kommunindelning.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen 09 1734 3262, Marja-Liisa Helminen 09 1734 3273, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (211,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 16.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. april 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2012/04/vamuu_2012_04_2012-05-16_tie_001_sv.html