Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, september

Förhandsuppgifter om befolkningen 2012, april

2012
april
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor