Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, september

Publicerad: 26.1.2012

Rekordstort inflyttningsöverskott från utlandet 2011

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter hade Finland ett rekordstort inflyttningsöverskott från utlandet år 2011. Inflyttningsöverskottet har redan fem år i rad varit en större orsak till att folkmängden i Finland ökat än vad den naturliga folkökningen varit. I slutet av år 2011 var den preliminära folkmängden 5 400 571.

Folkökningen månadsvis 2009–2011

 Folkökningen månadsvis 2009–2011

Enligt de preliminära uppgifterna var inflyttningsöverskottet från utlandet rekordstort år 2011: antalet invandringar var 15 770 fler än antalet utvandringar. Siffran har ökat med 2 040 personer från år 2010 och samtidigt är det den största siffran under vår självständighet. Det näst största inflyttningsöverskottet från utlandet inföll år 2008, då det flyttade 15 460 fler personer till Finland än från Finland.

Enligt de preliminära uppgifterna för år 2011 flyttade 28 250 personer till Finland från utlandet, medan 12 470 personer flyttade från Finland. Antalet invandringar var 2 610 fler och antalet utvandringar 570 fler än året innan. Av invandrarna var 7 660 finska medborgare och av utvandrarna 9 190.

Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 9 520 personer enligt de preliminära uppgifterna för år 2011. Den naturliga folkökningen minskade sålunda med 570 personer från år 2010. Under året föddes 59 960 barn, dvs. 1 020 färre barn än året innan. Antalet döda var 50 430 år 2011, dvs. 450 personer färre än året innan.

I slutet av år 2011 var den preliminära folkmängden 5 400 571. Folkmängden i Finland ökade under år 2011 med 25 300 personer, vilket är 1 450 fler än året innan.

Enligt de preliminära uppgifterna efter landskap ökade folkmängden år 2011 mest i landskapen Nyland och Birkaland. I Nyland var folkökningen 16 380 personer och i Birkaland 3 450 personer. I slutet av år 2011 uppgick den preliminära folkmängden i Nyland till 1 548 686 och i Birkaland till 491 357. I Nyland bodde 29 procent och i Birkaland 9 procent av vårt lands befolkning. I förhållande till folkmängden var folkökningen störst på Åland och i Nyland.

Folkökningen tilltog mest i landskapet Nyland, där folkökningen år 2011 var 1 610 personer större än året innan enligt landskapsindelningen år 2011. Den näst största befolkningsutvecklingen i positiv riktning hade Norra Savolax. Där var folkökningen nu 180 personer, medan landskapet år 2010 hade en befolkningsförlust på 240 personer. I förhållande till folkmängden hade Åland den största ökningen av befolkningstillväxten. Den positiva förändringen i befolkningsutvecklingen i Norra Savolax var näst störst också relativt sett.

Enligt de preliminära uppgifterna var befolkningsförlusten störst i landskapen Södra Savolax och Kajanaland. I Södra Savolax minskade befolkningen med 930 personer och i Kajanaland med 790 personer. I förhållande till folkmängden var befolkningsförlusten störst i dessa landskap. I Kajanaland var den relativa förlusten dock större än i Södra Savolax. Den preliminära folkmängden uppgick i slutet av år 2011 i Södra Savolax till 153 734 och i Kajanaland till 81 280. I Södra Savolax bodde tre procent och i Kajanaland två procent av vårt lands befolkning. Den lägsta folkmängden hade Åland och Mellersta Österbotten. I båda landskapen var folkmängden en procent av Finlands befolkning.

År 2011 ökade befolkningsförlusten mest i Kymmenedalen: förlusten var nu 550 personer, medan den år 2010 var 240 personer. Den näst största befolkningsutvecklingen i negativ riktning hade Egentliga Finland. År 2011 var folkökningen 2 010 personer, dvs. 260 personer färre än året innan. I förhållande till folkmängden var den ogynnsamma förändringen av befolkningsutvecklingen störst i Kajanaland, där befolkningsförlusten ökade med 230 personer från året innan. Ökningen av befolkningsförlusten i Kymmenedalen var näst störst relativt sett.

Antalet flyttningar från ett landskap till ett annat uppgick till 125 100 under år 2011, vilket är 3 150 fler än året innan enligt 2011 års landskapsindelning. Inflyttningsöverskottet vid omflyttningar mellan landskap var kvantitativt sett störst i Nyland och relativt sett störst i Birkaland. I Nyland var inflyttningsöverskottet 2 130 personer och i Birkaland 1 420 personer. I omflyttningen mellan landskap hade Lappland den största förlusten kvantitativt sett och Kajanaland den största relativt sett. I Lappland var inflyttningsunderskottet 730 personer och i Kajanaland 670 personer.

Enligt de preliminära uppgifterna uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till 278 460. Detta var 7 770 flyttningar fler än år 2010 enligt 2011 års kommunindelning.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Eskelinen (09) 1734 3255, Irma Pitkänen (09) 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (299,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 26.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2011/12/vamuu_2011_12_2012-01-26_tie_001_sv.html