Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, september

Publicerad: 22.4.2010

Den preliminära folkmängden i Finland 5 355 958 i slutet av mars

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 355 958 i slutet av mars. Folkmängden i Finland ökade under januari-mars med 4 550 personer. Folkökningen var 100 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var att invandringen översteg utvandringen med 2 450 personer.

Folkökningen månadsvis 2008–2010*

Folkökningen månadsvis 2008–2010*

Fram till slutet av mars år 2010 föddes 15 050 barn, dvs. 250 fler än under januari-mars förra året. Antalet döda var 12 950, dvs. 650 personer färre än under januari-mars 2009. Enligt de preliminära uppgifterna flyttade under januari-mars 5 000 personer till Finland från utlandet, medan 2 550 personer flyttade från Finland. Invandringen minskade med 1 300 personer och utvandringen med 300 personer

Fram till slutet av mars uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 50 500. Omflyttningarna minskade med 300 flyttningar från året innan enligt kommunindelningen 1.1.2010.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (200,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 22.4.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. mars 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2010/03/vamuu_2010_03_2010-04-22_tie_001_sv.html