Publicerad: 30.12.2009

Folkmängden i Finland 5 351 000 vid årsskiftet

Enligt Statistikcentralens uppskattning är folkmängden i Finland 5 351 300 i slutet av år 2009. Folkmängden beräknas öka med 25 000 personer, dvs. 0,5 procent, under året. Ökningen är 900 personer mindre än året innan, men den fjärde största under de senaste 20 åren. Folkmängden ökar mindre än föregående år på grund av minskad invandring.

Under år 2009 uppskattas 26 400 personer flytta från utlandet till Finland. Detta är 2 700 personer färre än året innan, men samtidigt det näst största antalet under Finlands självständighet. Från Finland uppskattas det flytta 12  000 personer. Flyttningsvinsten från utlandet uppskattas vara 14 400 personer, dvs. 1 100 färre än året innan. Enligt uppskattning uppgår antalet omflyttningar mellan kommuner till 259 000, vilket är 10 500 färre än året innan.

Uppskattningsvis föds det 60 100 barn år 2009. Detta är 600 fler än föregående år. Senast det föddes minst 60 000 barn i Finland var år 1996. Ännu under 1990-talet föddes i medeltal 62 500 barn per år.

Antalet döda uppskattas vara 49 600 personer, 500 fler än året innan. Det uppskattade födelseöverskottet för år 2009 är 10 500. År 2009 var flyttningsvinsten från utlandet för tredje året i följd en större befolkningsökande faktor än den naturliga befolkningsökningen.

Folkmängden ökar i 11 landskap samt på Åland. Kvantitativt sett mest ökar folkmängden i landskapen Nyland, Birkaland och Norra Österbotten. Relativt sett ökar den mest i landskapen Nyland, Åland och Birkaland.

Folkmängden minskar i nio landskap. Kvantitativt sett mest minskar folkmängden i Södra Savolax, Kajanaland och Södra Karelen. Relativt sett mest minskar folkmängden i Södra Savolax och Kajanaland.

Uppskattningsvis ingås 29 900 äktenskap fram till utgången av år 2009, dvs. 1 100 färre än året innan. Antalet skilsmässor uppskattas vara 13 400, vilket är 100 färre än år 2008. Antalet registrerade partnerskap uppskattas vara 230 under år 2009.

Statistikcentralens uppskattning av folkmängden bygger på preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna för januari–november. Befolkningsförändringarna för december har uppskattats på basis av utvecklingen det gångna året och i december under de tre föregående åren. Man har räknat ut förändringen i folkmängden och uppskattningen av folkmängden kommunvis utgående från de uppskattade befolkningsförändringarna. De uppskattade befolkningsförändringarna publiceras bara gällande hela landet.

Befolkningsförändringarna åren 2000–2009*

År        Levande födda  Döda        Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner   Invand- ring       Utvand- ring       Netto- invand- ring     Total- förändring Folkmängd   
                   
2000 56 742 49 339 7 403 244 133 16 895 14 311 2 584 9 813 5 181 115
2001 56 189 48 550 7 639 265 176 18 955 13 153 5 802 13 786 5 194 901
2002 55 555 49 418 6 137 257 469 18 113 12 891 5 222 11 394 5 206 295
2003 56 630 48 996 7 634 256 624 17 838 12 083 5 755 13 437 5 219 732
2004 57 758 47 600 10 158 266 347 20 333 13 656 6 677 16 879 5 236 611
                   
2005 57 745 47 928 9 817 275 886 21 355 12 369 8 986 18 969 5 255 580
2006 58 840 48 065 10 775 273 538 22 451 12 107 10 344 21 375 5 276 955
2007 58 729 49 077 9 652 280 156 26 029 12 443 13 586 23 529 5 300 484
2008 59 530 49 094 10 436 269 792 29 114 13 657 15 457 25 830 5 326 314
2009* 60 100 49 600 10 500 259 000 26 400 12 000 14 400 24 986 5 351 300

*) Uppskattning. Områdesindelningen för alla år enligt 1.1.2009.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari (09) 1734 3401, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer

Uppdaterad 30.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2009/vamuu_2009_2009-12-30_tie_001_sv.html