Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2020, oktober

Publicerad: 22.5.2009

Den preliminära folkmängden i Finland 5 332 452 i slutet av april

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 332 452 i slutet av april. Folkmängden i Finland ökade under januari-april med 6 150 personer, vilket är 1 650 personer färre jämfört med de slutliga uppgifterna för motsvarande period år 2008. Den största orsaken till befolkningsökningen var att invandringen översteg utvandringen med 3 900 personer.

Fram till slutet av april år 2009 föddes 19 900 barn, dvs. 100 färre än under motsvarande period året innan. Antalet döda var 17 650, dvs. 350 personer fler än under januari-april 2008. Enligt de preliminära uppgifterna flyttade under januari-april 7 600 personer till Finland från utlandet, medan 3 700 personer flyttade från Finland. Invandringen minskade med 1 250 personer och utvandringen med 50 personer.

Fram till slutet av april uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 67 650. Omflyttningarna minskade med 6 150 flyttningar från året innan enligt kommunindelningen 1.1.2009.

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2009

Händelse- månad/ kvartal Levande födda Döda       Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner Invand- ring Utvand- ring Netto- invand- ring Folk- ökning Folkmängd     
                   
Totalt 19 910 17 664 2 246 67 651 7 586 3 694 3 892 6 138 5 332 452
                   
Januari 5 040 4 751 289 18 438 2 150 1 162  988 1 277 5 327 591
Februari        4 575 4 285 290 15 427 1 833 948 885 1 175 5 328 766
Mars 5 183 4 585 598 16620 1 843 812 1 031 1 629 5 330 395
                   
1. kvartalet 14 798 13 621 1 177 50 485 5 826 2 922 2 904 4 081 5 330 395
                   
April 5 112 4 043 1 069 17 166 1 760 772 988 2 057 5 332 452

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 22.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. april 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2009/04/vamuu_2009_04_2009-05-22_tie_001_sv.html