Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, september

Publicerad: 19.2.2009

Den preliminära folkmängden i Finland 5 327 748 i slutet av januari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 327 748 i slutet av januari. Folkmängden i Finland ökade under januari med 1 450 personer. Folkökningen var 400 personer färre än de preliminära uppgifterna under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var att invandringen översteg utvandringen med 1 050 personer.

Fram till slutet av januari 2009 föddes 5 050 barn, dvs. lika många som under motsvarande period året innan. Antalet döda var 4 650, dvs. 300 personer fler än under januari 2008. Enligt de preliminära uppgifterna flyttade under januari 2 100 personer till Finland från utlandet, medan 1 050 personer flyttade från Finland. Invandringen minskade med 250 personer och utvandringen med 200 personer.

Fram till slutet av januari uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 18 300. Omflyttningarna minskade med 2 000 flyttningar från året innan.

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2009

Händelse- månad/ kvartal Levande födda Döda Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner Invand- ring Utvand- ring Netto- invand- ring Folk- ökning Folkmängd
                   
Totalt 5 034 4 639 395 18 308 2 078 1 039 1 039 1 434 5 327 748
                   
Januari 5 034 4 639 395 18 308 2 078 1 039 1 039 1 434 5 327 748

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 19.2.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. januari 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2009/01/vamuu_2009_01_2009-02-19_tie_001_sv.html