Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, september

Publicerad: 22.1.2009

Den preliminära folkmängden i Finland 5 325 208 i slutet av december

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 325 208 i slutet av december. Folkmängden i Finland ökade under år 2008 med 24 700 personer. Folkökningen var 1 500 personer fler än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var att invandringen översteg utvandringen med 14 200 personer.

Fram till slutet av år 2008 föddes 59 500 barn, dvs. 800 fler än under motsvarande period året innan. Antalet döda var 49 000, dvs. 100 personer färre än under år 2007. Enligt de preliminära uppgifterna flyttade under januari-december 27 600 personer till Finland från utlandet, medan 13 400 personer flyttade från Finland. Invandringen ökade med 1 550 personer och utvandringen med 950 personer.

Fram till slutet av året uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 281 600. Omflyttningarna minskade med 11 600 flyttningar från året innan. Antalet omflyttningar mellan kommunerna minskade under oktober-december med mer än 7 500 jämfört med oktober-december året innan.

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2008

Händelse- månad/ kvartal Levande födda Döda Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner Invand- ring Utvand- ring Netto- invand- ring Folk- ökning Folkmängd
                   
Totalt 59 515 48 982 10 533 281 595 27 602 13 411 14 191 24 724 5 325 208
                   
Januari 5 032 4 316 716 20 303 2 349 1 250 1 099 1 815 5 302 299
Februari 4 843 4 080 763 17 919 1 788 899 889 1 652 5 303 951
Mars 5 097 4 666 431 19 056 1 938 796 1 142 1 573 5 305 524
                   
1. kvartalet 14 972 13 062 1 910 57 278 6 075 2 945 3 130 5 040 5 305 524
                   
April 5 040 4 307 733 19 857 2 139 800 1 339 2 072 5 307 596
Maj 4 986 4 071 915 25 405 2 075 844 1 231 2 146 5 309 742
Juni 4 980 3 798 1 182 29 079 2 387 1 134 1 253 2 435 5 312 177
                   
2. kvartalet 15 006 12 176 2 830 74 341 6 601 2 778 3 823 6 653 5 312 177
                   
Juli 5 264 3 912 1 352 24 401 2 597 1 079 1 518 2 870 5 315 047
Augusti 5 123 3 894 1 229 37 618 3 256 2 532 724 1 953 5 317 000
September 5 032 3 914 1 118 30 915 3 026 1 453 1 573 2 691 5 319 691
                   
3. kvartalet 15 419 11 720 3 699 92 934 8 879 5 064 3 815 7 514 5 319 691
                   
Oktober 4 990 3 952 1 038 20 796 2 297 1 179 1 118 2 156 5 321 847
November 4 593 3 955 638 16 879 1 869 792 1 077 1 715 5 323 562
December 4 535 4 117 418 19 367 1 881 653 1 228 1 646 5 325 208
                   
4. kvartalet 14 118 12 024 2 094 57 042 6 047 2 624 3 423 5 517 5 325 208

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 22.1.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2008/12/vamuu_2008_12_2009-01-22_tie_001_sv.html