Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, september

Publicerad: 20.11.2008

Den preliminära folkmängden i Finland 5 322 041 i slutet av oktober

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 322 041 i slutet av oktober. Folkmängden i Finland ökade under januari-oktober med 21 550 personer. Folkökningen var 1 650 personer fler än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var att invandringen översteg utvandringen med 12 000 personer.

Fram till slutet av oktober år 2008 föddes 50 350 barn, dvs. 800 fler än under motsvarande period året innan. Antalet döda var 40 850, dvs. 150 personer färre än under januari-oktober 2007. Under januari-oktober flyttade 23 750 personer till Finland från utlandet, medan 11 750 personer flyttade från Finland. Invandringen ökade med 1 600 personer och utvandringen med 900 personer.

Fram till slutet av oktober uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 245 200. Omflyttningarna minskade med 6 750 flyttningar från året innan.

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2008

Händelse- månad/ kvartal Levande födda Döda Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner Invand- ring Utvand- ring Netto- invand- ring Folk- ökning Folkmängd
                   
Totalt 50 368 40 835 9 533 245 200 23 769 11 745 12 024 21 557 5 322 041
                   
Januari 5 032 4 309 723 20 304 2 337 1 250 1 087 1 810 5 302 294
Februari 4 842 4 079 763 17 921 1 787 896 891 1 654 5 303 948
Mars 5 097 4 666 431 19 056 1 946 796 1 150 1 581 5 305 529
                   
1. kvartalet 14 971 13 054 1 917 57 281 6 070 2 942 3 128 5 045 5 305 529
                   
April 5 038 4 308 730 19 854 2 139 797 1 342 2 072 5 307 601
Maj 4 985 4 070 915 25 406 2 076 842 1 234 2 149 5 309 750
Juni 4 980 3 798 1 182 29 080 2 382 1 131 1 251 2 433 5 312 183
                   
2. kvartalet 15 003 12 176 2 827 74 340 6 597 2 770 3 827 6 654 5 312 183
                   
Juli 5 261 3 911 1 350 24 400 2 596 1 078 1 518 2 868 5 315 051
Augusti 5 125 3 894 1 231 37 615 3 252 2 528 724 1 955 5 317 006
September 5 029 3 904 1 125 30 904 3 021 1 439 1 582 2 707 5 319 713
                   
3. kvartalet 15 415 11 709 3 706 92 919 8 869 5 045 3 824 7 530 5 319 713
                   
Oktober 4 979 3 896 1 083 20 660 2 233 988 1 245 2 328 5 322 041

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 20.11.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. oktober 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2008/10/vamuu_2008_10_2008-11-20_tie_001_sv.html