Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, september

Publicerad: 16.10.2008

Den preliminära folkmängden i Finland 5 319 953 i slutet av september

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 319 953 i slutet av september. Folkmängden i Finland ökade under januari-september med 19 450 personer. Folkökningen var 1 800 personer fler än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var att invandringen översteg utvandringen med 10 900 personer.

Fram till slutet av september år 2008 föddes 45 350 barn, dvs. 700 fler än under motsvarande period året innan. Antalet döda var 36 800, dvs. 250 personer färre än under januari-september 2007. Under januari-september flyttade 21 450 personer till Finland från utlandet, medan 10 500 personer flyttade från Finland. Invandringen ökade med 1 600 personer och utvandringen med 700 personer.

Fram till slutet av september uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 224 200. Omflyttningarna minskade med 4 450 flyttningar från året innan.

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2008

Händelse- månad/ kvartal Levande födda Döda Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner Invand- ring Utvand- ring Netto- invand- ring Folk- ökning Folkmängd
                   
Totalt 45 371 36 821 8 550 224 197 21 437 10 518 10 919 19 469 5 319 953
                   
Januari 5 032 4 308 724 20 303 2 333 1 248 1 085 1 809 5 302 293
Februari 4 842 4 079 763 17 921 1 787 892 895 1 658 5 303 951
Mars 5 096 4 666 430 19 055 1 947 795 1 152 1 582 5 305 533
                   
1. kvartalet 14 970 13 053 1 917 57 279 6 067 2 935 3 132 5 049 5 305 533
                   
April 5 038 4 308 730 19 854 2 139 797 1 342 2 072 5 307 605
Maj 4 984 4 068 916 25 406 2 075 839 1 236 2 152 5 309 757
Juni 4 979 3 794 1 185 29 079 2 382 1 122 1 260 2 445 5 312 202
                   
2. kvartalet 15 001 12 170 2 831 74 339 6 596 2 758 3 838 6 669 5 312 202
                   
Juli 5 260 3 907 1 353 24 396 2 589 1 075 1 514 2 867 5 315 069
Augusti 5 123 3 879 1 244 37 597 3 243 2 516 727 1 971 5 317 040
September 5 017 3 812 1 205 30 586 2 942 1 234 1 708 2 913 5 319 953
                   
3. kvartalet 15 400 11 598 3 802 92 579 8 774 4 825 3 949 7 751 5 319 953

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 16.10.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2008/09/vamuu_2008_09_2008-10-16_tie_001_sv.html