Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, september

Publicerad: 18.9.2008

Den preliminära folkmängden i Finland 5 317 092 i slutet av augusti

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 317 092 i slutet av augusti. Folkmängden i Finland ökade under januari-augusti med 16 600 personer. Folkökningen var 1 450 personer fler än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var att invandringen översteg utvandringen med 9 200 personer.

Fram till slutet av augusti år 2008 föddes 40 350 barn, dvs. 600 fler än under motsvarande period året innan. Antalet döda var 32 900, dvs. 300 personer färre än under januari-augusti 2007. Under januari-augusti flyttade 18 350 personer till Finland från utlandet, medan 9 150 personer flyttade från Finland. Invandringen ökade med 1 350 personer och utvandringen med 750 personer.

Fram till slutet av augusti uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 193 400. Omflyttningarna minskade med 3 850 flyttningar från året innan.

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2008

Händelse- månad/ kvartal Levande födda Döda Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner Invand- ring Utvand- ring Netto- invand- ring Folk- ökning Folkmängd
                   
Totalt 40 345 32 917 7 428 193 399 18 346 9 166 9 180 16 608 5 317 092
                   
Januari 5 031 4 307 724 20 303 2 333 1 245 1 088 1 812 5 302 296
Februari 4 842 4 079 763 17 921 1 786 891 895 1 658 5 303 954
Mars 5 096 4 666 430 19 055 1 950 793 1 157 1 587 5 305 541
                   
1. kvartalet 14 969 13 052 1 917 57 279 6 069 2 929 3 140 5 057 5 305 541
                   
April 5 038 4 307 731 19 855 2 139 797 1 342 2 073 5 307 614
Maj 4 984 4 067 917 25 405 2 073 838 1 235 2 152 5 309 766
Juni 4 980 3 789 1 191 29 076 2 377 1 119 1 258 2 449 5 312 215
                   
2. kvartalet 15 002 12 163 2 839 74 336 6 589 2 754 3 835 6 674 5 312 215
                   
Juli 5 255 3 898 1 357 24 391 2 584 1 067 1 517 2 874 5 315 089
Augusti 5 119 3 804 1 315 37 393 3 104 2 416 688 2 003 5 317 092

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 18.9.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. augusti 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2008/08/vamuu_2008_08_2008-09-18_tie_001_sv.html