Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, september

Publicerad: 22.5.2008

Den preliminära folkmängden i Finland 5 307 690 i slutet av april

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 307 690 i slutet av april. Folkmängden i Finland ökade under januari–april med 7 200 personer. Enligt de preliminära uppgifterna var det 2 350 personer fler än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var att invandringen översteg utvandringen med 4 500 personer.

Fram till slutet av april år 2008 föddes 20 000 barn, dvs. 500 fler än under motsvarande period året innan. Antalet döda var 17 250, dvs. 300 personer färre än under januari–april 2007. Under januari–april flyttade 8 150 personer till Finland från utlandet, medan 3 650 personer flyttade från Finland. Invandringen ökade med 1 450 personer medan utvandringen minskade med 50 personer.

Fram till slutet av april uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 77 000. Omflyttningarna ökade med 200 flyttningar från året innan.

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2008

Händelse- månad/ kvartal Levande födda Döda Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner Invand- ring Utvand- ring Netto- invand- ring Folk- ökning Folkmängd
                   
Totalt 19 976 17 261 2 715 76 992 8 138 3 647 4 491 7 206 5 307 690
                   
Januari 5 026 4 307 719 20 301 2 329 1 232 1 097 1 816 5 302 300
Februari 4 837 4 071 766 17 918 1 784 879 905 1 671 5 303 971
Mars 5 089 4 648 441 19 044 1 935 784 1 151 1 592 5 305 563
                   
1. kvartalet 14 952 13 026 1 926 57 263 6 048 2 895 3 153 5 079 5 305 563
                   
April 5 024 4 235 789 19 729 2 090 752 1 338 2 127 5 307 690

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 22.5.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. april 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2008/04/vamuu_2008_04_2008-05-22_tie_001_sv.html