Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, september

Publicerad: 20.9.2007

Den preliminära folkmängden i Finland 5 291 756 i slutet av augusti

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 291 756 i slutet av augusti. Folkmängden i Finland ökade under januari–augusti med 14 800 personer. Folkökningen var 100 personer mindre än under motsvarande period året innan, vilket beror på att antalet döda var 1 100 fler än under januari–augusti året innan.

Fram till slutet av augusti år 2007 föddes 39 750 barn, dvs. 50 färre än under motsvarande period året innan. Antalet döda var 33 150, dvs. 1 100 personer fler än under januari–augusti 2006. Under de tre föregående åren var antalet döda lägre än i genomsnitt. Under januari–augusti flyttade 16 350 personer till Finland från utlandet, medan 8 200 personer flyttade från Finland. Invandringen ökade med 1 400 personer och utvandringen med 300 personer.

Fram till slutet av augusti uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 196 050. Omflyttningarna ökade med 4 950 flyttningar från året innan.

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2007

Händelse- månad/ kvartal Levande födda Döda Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner Invand- ring Utvand- ring Netto- invand- ring Folk- ökning Folkmängd
                   
Totalt 39 758 33 138 6 620 196 061 16 374 8 193 8 181 14 801 5 291 756
                   
Januari 5 012 4 387 625 21 159 1 929 1 264 665 1 290 5 278 245
Februari 4 470 4 217 253 17 272 1 449 801 648 901 5 279 146
Mars 5 084 4 829 255 18 301 1 688 806 882 1 137 5 280 283
                   
1. kvartalet 14 566 13 433 1 133 56 732 5 066 2 871 2 195 3 328 5 280 283
                   
April 4 911 4 139 772 20 051 1 606 827 779 1 551 5 281 834
Maj 5 175 3 983 1 192 24 521 1 999 897 1 102 2 294 5 284 128
Juni 4 877 3 871 1 006 30 465 2 293 992 1 301 2 307 5 286 435
                   
2. kvartalet 14 963 11 993 2 970 75 037 5 898 2 716 3 182 6 152 5 286 435
                   
Juli 5 044 3 766 1 278 25 739 2 354 1 098 1 256 2 534 5 288 969
Augusti 5 185 3 946 1 239 38 553 3 056 1 508 1 548 2 787 5 291 756

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 20.9.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. augusti 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2007/08/vamuu_2007_08_2007-09-20_tie_001_sv.html