Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, september

Publicerad: 19.4.2007

Den preliminära folkmängden i Finland 5 280 701 i slutet av mars

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 280 701 i slutet av mars. Folkmängden i Finland ökade under januari-mars med 3 750 personer. Enligt de preliminära uppgifterna var det 750 personer mindre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var att invandringen översteg utvandringen med 2 250 personer.

Fram till slutet av mars år 2007 föddes 14 550 barn, dvs. 150 färre än under motsvarande period året innan. Antalet döda var 13 050, dvs. 750 personer fler än under januari-mars 2006. Under januari-mars flyttade 4 950 personer till Finland från utlandet, medan 2 700 personer flyttade från Finland. Invandringen ökade med 150 personer och utvandringen minskade med 50 personer.

Fram till slutet av mars uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 56 450. Omflyttningarna ökade med 1 450 flyttningar från året innan.

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2007

Händelse- månad/ kvartal Levande födda Döda Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner Invand- ring Utvand- ring Netto- invand- ring Folk- ökning Folkmängd
                   
Totalt 14 533 13 029 1 504 56 473 4 950 2 708 2 242 3 746 5 280 701
                   
Januari 5 005 4 376 629 21 158 1 924 1 253 671 1 300 5 278 255
Februari 4 464 4 200 264 17 265 1 438 784 654 918 5 279 173
Mars 5 064 4 453 611 18 050 1 588 671 917 1 528 5 280 701
                   
1. kvartalet 14 533 13 029 1 504 56 473 4 950 2 708 2 242 3 746 5 280 701

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 19.4.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. mars 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2007/03/vamuu_2007_03_2007-04-19_tie_001_sv.html