Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, september

Publicerad: 22.3.2007

Den preliminära folkmängden i Finland 5 279 222 i slutet av februari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 279 222 i slutet av februari. Folkmängden i Finland ökade under januari-februari med 2 250 personer. Enligt de preliminära uppgifterna var det 650 personer mindre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var den ökade invandringen.

Fram till slutet av februari år 2007 föddes 9 450 barn, dvs. 50 färre än under motsvarande period året innan. Antalet döda var 8 550, dvs. 700 personer fler än under januari-februari 2006. Under januari-februari flyttade 3 300 personer till Finland från utlandet, medan 2 000 personer flyttade från Finland. Invandringen ökade med 250 personer och utvandringen med 200 personer.

Fram till slutet av februari uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 38 350. Omflyttningarna ökade med 750 flyttningar från året innan.

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2007

Händelse- månad/ kvartal Levande födda Döda Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner Invand- ring Utvand- ring Netto- invand- ring Folk- ökning Folkmängd
                   
Totalt 9 458 8 526 932 38 330 3 315 1 980 1 335 2 267 5 279 222
                   
Januari 5 001 4 369 632 21 152 1 910 1 245 665 1 297 5 278 252
Februari 4 457 4 157 300 17 178 1 405 735 670 970 5 279 222

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Marja Tammilehto-Luode

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 22.3.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. februari 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2007/02/vamuu_2007_02_2007-03-22_tie_001_sv.html