Figurbilaga 1. Andelen personer med utländsk härkomst landskapsvis 2018, procent

Figurbilaga 1. Andelen personer med utländsk härkomst landskapsvis 2018, procent

Källa: Befolkningsstruktur 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 029 551 3238, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 19.06.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. årsöversikt 2018, Figurbilaga 1. Andelen personer med utländsk härkomst landskapsvis 2018, procent . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2018/02/vaerak_2018_02_2019-06-19_kuv_001_sv.html