Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, september

Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2018/III - 2019/III

  År/Kvartal Förändring
2018/III 2019/III 2018/III - 2019/III
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 72,7 73,6 0,9
Män 74,4 74,6 0,2
Kvinnor 70,9 72,5 1,6
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 6,5 6,0 -0,5
Män 6,2 6,2 0,0
Kvinnor 6,9 5,9 -1,1
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 66,8 67,0 0,2
Män 69,4 69,3 0,0
Kvinnor 64,3 64,7 0,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tatu Leskinen 029 551 3285, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 22.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2019, Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2018/III - 2019/III . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/09/tyti_2019_09_2019-10-22_tau_019_sv.html