Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober

Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2018/II - 2019/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2018/II 2019/II 2018/II - 2019/II 2018/II - 2019/II
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 1061,2 1050,2 -10,9 -1,0
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 55,8 57,0 1,2 2,2
Jordbruk 01 43,5 41,5 -2,0 -4,7
C Tillverkning 10-33 146,8 148,8 2,0 1,3
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 17,8 20,1 2,3 12,9
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 20,8 20,7 0,0 -0,2
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 20,6 23,1 2,5 12,1
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 24,1 24,0 -0,1 -0,5
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 46,3 46,9 0,5 1,2
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 17,3 14,1 -3,2 -18,6
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 9,7 10,3 0,6 6,0
F Byggverksamhet 41-43 89,3 88,7 -0,6 -0,7
Byggande av hus 41 33,6 34,3 0,7 2,2
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 46,1 44,5 -1,5 -3,3
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 123,0 117,7 -5,3 -4,3
Handel samt reparation av motorfordon 45 22,1 18,6 -3,5 -15,9
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 39,3 41,5 2,1 5,4
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 61,6 57,6 -4,0 -6,4
H Transport och magasinering 49-53 63,1 61,3 -1,7 -2,7
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 43,2 40,1 -3,2 -7,3
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 19,8 21,2 1,4 7,2
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 35,7 36,9 1,2 3,5
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 47,5 52,1 4,6 9,8
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 33,0 31,2 -1,8 -5,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 74,2 70,7 -3,5 -4,7
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 30,3 28,4 -1,8 -6,0
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 46,6 46,3 -0,3 -0,6
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 25,2 26,1 0,9 3,6
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 49,3 44,7 -4,6 -9,3
P Utbildning 85 63,3 64,2 0,9 1,4
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 163,8 159,9 -3,9 -2,4
Hälso- och sjukvård 86 75,4 72,8 -2,6 -3,4
Vård och omsorg med boende 87 37,9 40,3 2,5 6,5
Öppna sociala insatser 88 50,6 46,8 -3,8 -7,5
R Kultur, nöje och fritid 90-93 22,3 23,2 0,9 4,1
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 34,6 34,9 0,3 0,9
X Näringsgrenen okänd 00 3,2 2,3 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.07.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2019, Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2018/II - 2019/II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/06/tyti_2019_06_2019-07-23_tau_029_sv.html