Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober

Tabellbilaga 16. Relativa arbetslöshetstal efter kön och ålder 2018/06 - 2019/06

  År/Månad Förändring
2018/06 2019/06 2018/06 - 2019/06
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 6,7 6,2 -0,5
15-64 6,9 6,3 -0,5
15-24 14,0 15,2 1,2
25-34 7,8 4,8 -3,0
35-44 3,4 4,3 0,9
45-54 4,2 4,4 0,2
55-64 6,9 5,6 -1,3
Män 15-74 6,9 6,9 -0,1
15-64 7,1 7,0 -0,1
15-24 13,9 19,1 5,2
25-34 8,6 4,8 -3,8
35-44 3,8 3,6 -0,2
45-54 3,7 4,2 0,5
55-64 8,0 7,7 -0,2
Kvinnor 15-74 6,5 5,4 -1,0
15-64 6,5 5,6 -1,0
15-24 14,0 11,0 -2,9
25-34 6,9 4,9 -2,0
35-44 3,0 5,2 2,2
45-54 4,7 4,6 -0,1
55-64 5,9 3,6 -2,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.07.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2019, Tabellbilaga 16. Relativa arbetslöshetstal efter kön och ålder 2018/06 - 2019/06 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/06/tyti_2019_06_2019-07-23_tau_016_sv.html