Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, september

Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2018/06 - 2019/06

  År/Månad Förändring Förändring
2018/06 2019/06 2018/06 - 2019/06 2018/06 - 2019/06
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 672 2 673 1 0,0
15-64 2 597 2 595 -2 -0,1
15-24 375 352 -23 -6,2
25-34 556 576 20 3,6
35-44 591 590 -1 -0,2
45-54 592 578 -15 -2,5
55-64 482 499 17 3,5
65-74 76 78 2 3,2
Män 15-74 1 393 1 387 -6 -0,4
15-64 1 343 1 336 -8 -0,6
15-24 185 173 -12 -6,4
25-34 304 313 9 2,9
35-44 310 320 9 3,0
45-54 307 290 -18 -5,7
55-64 236 240 4 1,6
65-74 50 51 2 3,0
Kvinnor 15-74 1 279 1 286 7 0,5
15-64 1 254 1 259 6 0,5
15-24 190 179 -11 -5,9
25-34 252 263 11 4,5
35-44 281 270 -10 -3,7
45-54 285 288 3 1,1
55-64 246 259 13 5,4
65-74 26 27 1 3,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.07.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2019, Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2018/06 - 2019/06 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/06/tyti_2019_06_2019-07-23_tau_006_sv.html