Arbetskraftsundersökning 2018, Sysselsättning och arbetslöshet

2018
Sysselsättning och arbetslöshet
Offentliggöranden
Kvalitetsbeskrivningar