Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober

Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2017/11 - 2018/11

  År/Månad Förändring
2017/11 2018/11 2017/11 - 2018/11
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 60,6 61,4 0,8
15-64 70,4 71,5 1,1
15-24 39,5 38,6 -0,9
25-34 75,0 77,4 2,4
35-44 84,8 84,8 0,0
45-54 86,3 88,2 1,9
55-64 63,8 65,6 1,7
65-74 10,3 10,9 0,6
Män 15-74 62,5 63,2 0,7
15-64 71,4 72,5 1,1
15-24 38,3 36,7 -1,5
25-34 80,5 80,9 0,4
35-44 87,1 87,4 0,3
45-54 86,4 88,7 2,3
55-64 61,6 64,7 3,1
65-74 14,1 13,9 -0,1
Kvinnor 15-74 58,6 59,6 0,9
15-64 69,4 70,6 1,2
15-24 40,8 40,5 -0,3
25-34 69,2 73,6 4,4
35-44 82,3 82,1 -0,2
45-54 86,2 87,6 1,4
55-64 66,0 66,4 0,4
65-74 6,9 8,2 1,3

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 21.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. november 2018, Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2017/11 - 2018/11 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/11/tyti_2018_11_2018-12-21_tau_007_sv.html