Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober

Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2017/11 - 2018/11

  År/Månad Förändring Förändring
2017/11 2018/11 2017/11 - 2018/11 2017/11 - 2018/11
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 496 2 534 38 1,5
15-64 2 426 2 458 32 1,3
15-24 247 238 -8 -3,4
25-34 529 547 18 3,4
35-44 578 591 14 2,3
45-54 605 603 -2 -0,3
55-64 468 479 11 2,4
65-74 70 76 6 8,5
Män 15-74 1 293 1 311 18 1,4
15-64 1 248 1 265 17 1,4
15-24 123 116 -6 -5,3
25-34 292 295 3 1,0
35-44 305 314 8 2,7
45-54 305 307 2 0,7
55-64 223 233 10 4,6
65-74 45 46 1 1,4
Kvinnor 15-74 1 202 1 223 20 1,7
15-64 1 178 1 193 15 1,3
15-24 124 122 -2 -1,6
25-34 237 252 15 6,3
35-44 272 278 5 1,9
45-54 300 295 -4 -1,3
55-64 245 246 1 0,4
65-74 24 30 5 21,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 21.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. november 2018, Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2017/11 - 2018/11 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/11/tyti_2018_11_2018-12-21_tau_006_sv.html