Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, november

Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2017/10 - 2018/10

  År/Månad Förändring Förändring
2017/10 2018/10 2017/10 - 2018/10 2017/10 - 2018/10
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 492 2 535 43 1,7
15-64 2 412 2 456 44 1,8
15-24 237 232 -4 -1,9
25-34 531 547 16 3,0
35-44 570 602 31 5,5
45-54 606 597 -9 -1,5
55-64 468 478 10 2,2
65-74 80 79 -1 -1,2
Män 15-74 1 290 1 304 14 1,1
15-64 1 244 1 256 12 1,0
15-24 114 108 -6 -5,2
25-34 291 304 13 4,3
35-44 304 317 13 4,1
45-54 300 299 -2 -0,5
55-64 234 229 -5 -2,3
65-74 46 48 2 4,1
Kvinnor 15-74 1 202 1 231 29 2,4
15-64 1 168 1 200 32 2,7
15-24 123 124 1 1,2
25-34 240 243 4 1,5
35-44 266 285 19 7,0
45-54 306 299 -7 -2,4
55-64 234 249 16 6,7
65-74 34 31 -3 -8,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Hannula 029 551 2924, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 20.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. oktober 2018, Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2017/10 - 2018/10 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/10/tyti_2018_10_2018-11-20_tau_006_sv.html