Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober

Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2017/III - 2018/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2017/III 2018/III 2017/III - 2018/III 2017/III - 2018/III
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 957,4 985,3 27,9 2,9
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 54,3 57,9 3,6 6,7
Jordbruk 01 42,9 44,7 1,8 4,2
C Tillverkning 10-33 136,6 138,7 2,1 1,5
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 18,7 19,8 1,2 6,3
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 18,6 21,1 2,5 13,7
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 18,8 19,3 0,4 2,3
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 22,5 21,9 -0,7 -3,0
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 42,2 41,2 -1,1 -2,6
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 15,7 15,4 -0,3 -1,9
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 11,8 9,0 -2,8 -23,9
F Byggverksamhet 41-43 86,6 93,2 6,7 7,7
Byggande av hus 41 30,5 34,4 3,9 12,7
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 46,0 47,5 1,5 3,3
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 109,3 115,0 5,7 5,2
Handel samt reparation av motorfordon 45 19,1 21,6 2,5 12,8
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 33,2 34,4 1,3 3,8
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 57,0 58,9 1,9 3,4
H Transport och magasinering 49-53 57,7 60,4 2,7 4,7
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 38,5 42,5 3,9 10,1
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 19,1 17,9 -1,2 -6,4
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 32,8 33,8 1,0 3,1
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 38,3 43,8 5,6 14,6
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 33,3 29,9 -3,3 -10,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 62,0 66,7 4,7 7,6
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 23,5 27,2 3,7 15,8
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 43,6 42,3 -1,3 -3,0
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 24,1 25,7 1,6 6,6
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 44,0 42,4 -1,5 -3,5
P Utbildning 85 50,9 53,8 2,9 5,6
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 142,9 144,3 1,5 1,0
Hälso- och sjukvård 86 65,0 63,6 -1,4 -2,1
Vård och omsorg med boende 87 35,4 37,9 2,6 7,3
Öppna sociala insatser 88 42,5 42,8 0,3 0,7
R Kultur, nöje och fritid 90-93 21,4 19,2 -2,3 -10,5
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 29,7 31,2 1,5 5,0
X Näringsgrenen okänd 00 2,2 3,5 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2018, Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2017/III - 2018/III . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/09/tyti_2018_09_2018-10-23_tau_029_sv.html