Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober

Tabellbilaga 4. Arbetskraften efter kön och ålder 2017/09 - 2018/09

  År/Månad Förändring Förändring
2017/09 2018/09 2017/09 - 2018/09 2017/09 - 2018/09
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 675 2 703 28 1,0
15-64 2 601 2 621 20 0,8
15-24 286 275 -11 -3,9
25-34 577 588 12 2,0
35-44 604 629 24 4,0
45-54 635 621 -13 -2,1
55-64 500 508 8 1,6
65-74 74 82 8 11,4
Män 15-74 1 390 1 415 25 1,8
15-64 1 342 1 362 21 1,6
15-24 141 137 -4 -2,9
25-34 309 326 17 5,5
35-44 320 330 10 3,0
45-54 327 317 -10 -3,1
55-64 244 253 9 3,5
65-74 48 53 4 9,0
Kvinnor 15-74 1 285 1 288 3 0,2
15-64 1 260 1 258 -1 -0,1
15-24 144 137 -7 -4,9
25-34 267 262 -5 -1,9
35-44 285 299 15 5,2
45-54 308 304 -3 -1,0
55-64 256 255 -1 -0,3
65-74 26 30 4 15,9

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2018, Tabellbilaga 4. Arbetskraften efter kön och ålder 2017/09 - 2018/09 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/09/tyti_2018_09_2018-10-23_tau_004_sv.html