Arbetskraftsundersökning 2017, Sysselsättning och arbetslöshet

2017
Sysselsättning och arbetslöshet
Offentliggöranden
Kvalitetsbeskrivningar