Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, november

Arbetskraftsundersökning 2017, september

2017
september
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar