Publicerad: 10.10.2017

De relativa sysselsättningstalet för pappor i barnfamiljer är högre än för andra män

Det relativa sysselsättningstalet för pappor till barn under 18 år var 90 procent år 2016. Däremot var det relativa sysselsättningstalet för män som inte hade barn under 18 år klart lägre, bara 73 procent. De relativa sysselsättningstalen för kvinnor var nära varandra, oberoende av om kvinnorna hade barn under 18 år eller inte. Uppgifterna framgår av arbetskraftsundersökning 2016, Familjer och arbete.

De relativa sysselsättningstalen för män med och utan barn under åren 2012–2016, 20–59-åringar, %

De relativa sysselsättningstalen för män med och utan barn under åren 2012–2016, 20–59-åringar, %

Bland män varierar det relativa sysselsättningstalet efter familjeform. År 2016 var det relativa sysselsättningstalet för pappor i barnfamiljer 90 procent, medan det för män utan barn var bara 73 procent. Situationen har varit ganska oförändrad under de senaste fem åren.

Trots skötsel av barn var det relativa sysselsättningstalet för mammor 74 procent, dvs. på samma nivå som det relativa sysselsättningstalet för barnlösa män. Det relativa sysselsättningstalet för barnlösa kvinnor var något högre, dvs. 77 procent.

Barnens ålder inverkar på mammornas sysselsättning. Mammor till barn under 1 år är oftast hemma och sköter barn, men återgår till jobbet så snart när barnen blivit lite äldre. När det yngsta barnet är 3–6 år, har mammornas relativa sysselsättningstal stigit och ligger redan nära nivån på 80 procent för barnlösa kvinnor.

Det relativa sysselsättningstalet för mammor efter yngsta barnets ålder åren 2012–2016, 20–59-åringar, %

Det relativa sysselsättningstalet för mammor efter yngsta barnets ålder åren 2012–2016, 20–59-åringar, %

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen: http://www.stat.fi/til/tyti/tau_sv.html .

Förändringarna i sysselsättning och anställningsförhållanden år 2016 har beskrivits i arbetskraftsundersökningens tidigare årsöversikt:
Työvoimatutkimus 2016, aikasarjatiedot 2007–2016 (Arbetskraftsundersökningen 2016, tidsserieuppgifter 2007–2016).

Ändringen av definitionen av en sysselsatt, vilket påverkar det relativa sysselsättningstalet för mammor till små barn, beskrivs i en artikel i tidningen Tieto&trendit http://tietotrendit.stat.fi/mag/article/213/ (på finska).

Sysselsättningen för mammor till små barn i Finland och Sverige jämförs i en artikel i tidningen Tieto&trendit http://tietotrendit.stat.fi/mag/article/215/ (på finska).


Källa: Arbetskraftsundersökningen 2016. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tarja Nieminen 029 551 3561, Anna Pärnänen 029 551 3795, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (164,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 10.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Familjer och arbete 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/14/tyti_2016_14_2017-10-10_tie_001_sv.html