Arbetskraftsundersökning 2016, Sysselsättning och arbetslöshet

2016
Sysselsättning och arbetslöshet
Offentliggöranden
Kvalitetsbeskrivningar