Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, maj

Arbetskraftsundersökning 2016, oktober

2016
oktober
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar