Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober

Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2015/II - 2016/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2015/II 2015/II - 2016/II 2015/II - 2016/II
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 113 2 128 15 0,7
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 41 39 -3 -6,1
Jordbruk 01 21 19 -2 -9,0
C Tillverkning 10-33 305 309 4 1,4
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 44 40 -4 -9,7
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 48 53 5 11,3
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 41 45 4 10,1
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 48 48 0 0,7
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 96 97 1 1,3
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 28 26 -3 -9,5
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 23 26 3 12,7
F Byggverksamhet 41-43 125 133 7 5,9
Byggande av hus 41 46 46 -1 -1,6
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 61 72 11 17,9
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 250 260 10 4,1
Handel samt reparation av motorfordon 45 35 35 0 0,1
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 73 80 7 10,0
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 142 145 3 2,1
H Transport och magasinering 49-53 116 126 10 8,7
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 65 73 8 11,6
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 51 54 3 5,1
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 81 76 -5 -6,6
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 95 90 -5 -5,5
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 68 70 2 3,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 134 118 -16 -12,0
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 57 51 -6 -10,7
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 96 96 1 0,6
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 56 57 1 1,1
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 105 110 5 5,1
P Utbildning 85 167 165 -2 -1,4
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 383 393 10 2,7
Hälso- och sjukvård 86 179 177 -2 -1,2
Vård och omsorg med boende 87 87 93 6 6,6
Öppna sociala insatser 88 116 123 7 5,6
R Kultur, nöje och fritid 90-93 48 48 0 0,2
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 65 60 -5 -8,1
X Näringsgrenen okänd 00 9 8 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Remes 029 551 3682, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2016, Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2015/II - 2016/II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/06/tyti_2016_06_2016-07-26_tau_034_sv.html