Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, september

Tabellbilaga 16. Relativa arbetslöshetstal efter kön och ålder 2015/02 - 2016/02

  År/Månad Förändring
2015/02 2016/02 2015/02 - 2016/02
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 10,1 9,4 -0,7
15-64 10,4 9,6 -0,7
15-24 25,5 24,1 -1,4
25-34 10,8 8,7 -2,0
35-44 7,1 6,5 -0,6
45-54 7,5 7,7 0,2
55-64 8,4 8,5 0,1
Män 15-74 10,5 10,4 -0,1
15-64 10,8 10,7 -0,1
15-24 28,6 29,4 0,8
25-34 8,8 9,0 0,2
35-44 7,3 5,7 -1,5
45-54 9,7 9,8 0,1
55-64 8,4 9,7 1,3
Kvinnor 15-74 9,7 8,4 -1,2
15-64 9,9 8,6 -1,3
15-24 22,4 19,4 -3,0
25-34 13,1 8,4 -4,7
35-44 6,9 7,3 0,4
45-54 5,3 5,4 0,2
55-64 8,4 7,4 -1,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 22.03.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. februari 2016, Tabellbilaga 16. Relativa arbetslöshetstal efter kön och ålder 2015/02 - 2016/02 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/02/tyti_2016_02_2016-03-22_tau_016_sv.html