Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, augusti

Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2015/01 - 2016/01

  År/Månad Förändring Förändring
2015/01 2016/01 2015/01 - 2016/01 2015/01 - 2016/01
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning        
Båda könen Befolkning totalt 4 101 4 110 10 0,2
Arbetskraft totalt 2 630 2 630 0 0,0
- sysselsatta 2 399 2 385 -14 -0,6
- arbetslösa 230 245 14 6,2
Ej i arbetskraften 1 471 1 481 9 0,6
Män Befolkning totalt 2 055 2 061 6 0,3
Arbetskraft totalt 1 350 1 347 -2 -0,2
- sysselsatta 1 216 1 212 -4 -0,3
- arbetslösa 133 135 2 1,3
Ej i arbetskraften 706 714 8 1,1
Kvinnor Befolkning totalt 2 045 2 049 4 0,2
Arbetskraft totalt 1 280 1 283 3 0,2
- sysselsatta 1 183 1 173 -10 -0,8
- arbetslösa 97 110 13 12,9
Ej i arbetskraften 765 767 1 0,2

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Remes 029 551 3682, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.02.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. januari 2016, Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2015/01 - 2016/01 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/01/tyti_2016_01_2016-02-23_tau_002_sv.html