Publicerad: 12.4.2016

Arbetslösheten ökade år 2015

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet arbetslösa år 2015 i genomsnitt 252 000 personer, dvs. 20 000 fler än år 2014. Det relativa arbetslöshetstalet var i genomsnitt 9,4 procent år 2015, medan det var 8,7 procent år 2014. Det fanns 144 000 dolt arbetslösa utanför arbetskraften år 2015, vilket var 5 000 personer fler än år 2014. Uppgifterna framgår av årsöversikten Työllisyys ja työttömyys vuonna 2015 (Sysselsättning och arbetslöshet år 2015) i Statistikcentralens arbetskraftsundersökning.

Arbetslösa och dolt arbetslösa åren 2001–2015, 15–74–åringar

Arbetslösa och dolt arbetslösa åren 2001–2015, 15–74–åringar

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta 2 437 000 år 2015, dvs. 10 000 färre än år 2014. Både antalet sysselsatta män och antalet sysselsatta kvinnor minskade med 5 000 personer från året innan.

Det relativa sysselsättningstalet bland 15–64-åringar var 68,1 procent år 2015, medan det år 2014 var 68,3 procent. Det relativa sysselsättningstalet var 68,5 procent för män och 67,7 procent för kvinnor. Det relativa sysselsättningstalet både för män och för kvinnor minskade något jämfört med år 2014.

Antalet arbetslösa ökade med 20 000 personer år 2015 från året innan. År 2015 var i genomsnitt 252 000 personer arbetslösa, av dem var 137 000 män och 115 000 kvinnor. Antalet arbetslösa män ökade med 8 000 och antalet arbetslösa kvinnor med 12 000 från år 2014. Antalet arbetslösa har varit stigande sedan år 2012.

Arbetslösheten ökade inom alla regionförvaltningsverks områden utom i Norra Finland. Mest ökade antalet arbetslösa inom området för Regionförvaltningsverket i Södra Finland, med 9 000 personer, samt i området för Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, med 6 000 personer.

Det relativa arbetslöshetstalet var i genomsnitt 9,4 procent år 2015, medan det var 8,7 procent år 2014. Det relativa arbetslöshetstalet var 9,9 procent för män och 8,8 procent för kvinnor. Det relativa arbetslöshetstalet för män och kvinnor ökade med 0,5 procentenheter resp. 0,9 procentenheter från året innan.

År 2015 fanns det utöver arbetslösa dessutom 144 000 personer utanför arbetskraften som klassificerats som dolt arbetslösa, dvs. som önskat och kunnat ta emot arbete, även om de inte aktivt sökt arbete. Antalet dolt arbetslösa steg med 5 000 personer från året innan. Antalet har ökat stadigt sedan år 2008.

Länkar

Innehållet i databastabellerna om arbetskraftsundersökningen har utökats: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/StatFin/StatFin__tym__tyti/?tablelist=true .

Databastabellerna är tillgängliga också på svenska och engelska.

Den senaste månadspublikationen om arbetskraftsundersökningen


Källa: Arbetskraftsundersökningen 2015. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Arto Miettinen 029 551 2963, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (279,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 12.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Sysselsättning och arbetslöshet 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/13/tyti_2015_13_2016-04-12_tie_001_sv.html