Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober

Tabellbilaga 15. Arbetslösa efter kön och ålder 2014/12 - 2015/12

  År/Månad Förändring Förändring
2014/12 2015/12 2014/12 - 2015/12 2014/12 - 2015/12
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 232 241 9 3,8
15-64 231 240 9 4,0
15-24 59 53 -6 -9,7
25-34 53 53 0 -0,1
35-44 35 47 12 35,2
45-54 49 52 3 6,1
55-64 36 35 0 -0,9
Män 15-74 128 129 1 0,5
15-64 128 128 1 0,5
15-24 33 27 -6 -18,5
25-34 28 27 -2 -5,8
35-44 21 26 5 23,4
45-54 26 27 2 5,8
55-64 19 21 2 10,4
Kvinnor 15-74 104 112 8 7,8
15-64 104 112 9 8,3
15-24 25 26 0 1,9
25-34 25 26 2 6,5
35-44 14 21 7 53,3
45-54 23 25 1 6,3
55-64 16 14 -2 -14,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2015, Tabellbilaga 15. Arbetslösa efter kön och ålder 2014/12 - 2015/12 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/12/tyti_2015_12_2016-01-27_tau_015_sv.html