Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, oktober

Tabellbilaga 15. Arbetslösa efter kön och ålder 2014/11 - 2015/11

  År/Månad Förändring Förändring
2014/11 2015/11 2014/11 - 2015/11 2014/11 - 2015/11
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 215 216 0 0,2
15-64 215 215 0 -0,1
15-24 53 48 -5 -9,4
25-34 53 42 -11 -20,9
35-44 33 33 0 -1,3
45-54 35 48 13 36,2
55-64 40 44 3 8,5
Män 15-74 118 125 7 6,1
15-64 118 124 6 5,5
15-24 29 26 -4 -12,3
25-34 30 29 -1 -2,5
35-44 16 18 2 13,5
45-54 22 27 5 24,9
55-64 21 24 3 15,7
Kvinnor 15-74 97 90 -7 -6,9
15-64 97 90 -7 -6,9
15-24 24 23 -1 -5,8
25-34 23 13 -10 -45,0
35-44 17 14 -3 -15,3
45-54 14 21 7 53,9
55-64 19 20 0 0,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 22.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. november 2015, Tabellbilaga 15. Arbetslösa efter kön och ålder 2014/11 - 2015/11 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/11/tyti_2015_11_2015-12-22_tau_015_sv.html