Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober

Tabellbilaga 4. Arbetskraften efter kön och ålder 2014/11 - 2015/11

  År/Månad Förändring Förändring
2014/11 2015/11 2014/11 - 2015/11 2014/11 - 2015/11
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 637 2 617 -20 -0,8
15-64 2 561 2 537 -24 -0,9
15-24 298 276 -21 -7,1
25-34 559 562 2 0,4
35-44 572 579 7 1,2
45-54 646 640 -6 -0,9
55-64 486 480 -6 -1,2
65-74 76 80 4 5,1
Män 15-74 1 364 1 364 0 0,0
15-64 1 317 1 315 -2 -0,2
15-24 154 130 -24 -15,4
25-34 306 313 7 2,2
35-44 298 308 10 3,3
45-54 323 325 2 0,5
55-64 236 239 3 1,4
65-74 47 49 2 4,1
Kvinnor 15-74 1 273 1 253 -20 -1,5
15-64 1 244 1 222 -22 -1,7
15-24 143 146 3 1,9
25-34 253 249 -4 -1,7
35-44 275 271 -3 -1,2
45-54 323 315 -8 -2,4
55-64 250 241 -9 -3,6
65-74 29 31 2 6,8

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 22.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. november 2015, Tabellbilaga 4. Arbetskraften efter kön och ålder 2014/11 - 2015/11 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/11/tyti_2015_11_2015-12-22_tau_004_sv.html