Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, augusti

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2014/11 - 2015/11

  År/Månad Förändring
2014/11 2015/11 2014/11 - 2015/11
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 67,3 66,9 -0,4
Män 68,0 67,7 -0,2
Kvinnor 66,6 66,1 -0,5
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 8,2 8,2 0,1
Män 8,7 9,2 0,5
Kvinnor 7,6 7,2 -0,4
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 64,3 63,7 -0,6
Män 66,4 66,2 -0,2
Kvinnor 62,3 61,2 -1,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 22.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. november 2015, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2014/11 - 2015/11 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/11/tyti_2015_11_2015-12-22_tau_001_sv.html