Arbetskraftsundersökning 2014, Sysselsättning och arbetslöshet

2014
Sysselsättning och arbetslöshet
Offentliggöranden
Kvalitetsbeskrivningar