Arbetskraftsundersökning 2013, Sysselsättning och arbetslöshet

2013
Sysselsättning och arbetslöshet
Offentliggöranden
Kvalitetsbeskrivningar